Toegang tot ticket Article 27 ?

Hebt u toegang tot de tickets ?

Ja

indien u contact hebt met een sociale vereniging die partner is van Artikel 27 # Brussel (u weet dit via het sociale team).

indien u steun ontvangt van het OCMW van uw woonplaats, want al die centra zijn onze partners.

In alle andere gevallen is het antwoord negatief. Wij zouden graag hebben dat er een politieke oplossing gevonden wordt opdat alle personen die een verhoogde tegemoetkoming (of gelijkaardig) genieten, een korting kunnen krijgen op de toegangsprijs van culturele evenementen, maar dit is tot op heden niet het geval.
Andere mogelijke alternatieven om naar het culturele aanbod verdisconteerd : Arsène 50, Paspartoe, Museum PASS Musées.

Andere vragen ?

- Is het mogelijk zich aan te sluiten bij een vereniging om tickets te kunnen bekomen ?
Neen, want de sociale verenigingen ontwikkelen specifieke projecten zoals alfabetisering, mentale gezondheid, onderdak, vorming ... ten behoeve van hun doelpubliek. Het is enkel in het kader van deze projecten dat zij de tickets van Artikel 27 verdelen. Dat is de reden waarom wij nooit de lijst van onze sociale partners bekend maken. Wat de OCMW centra betreft, is hun tussenkomst afhankelijk van een sociaal onderzoek en de analyse daaromtrent.

- Zijn er speciale voorwaarden om rekening mee te houden als toeschouwer via Artikel 27 ?
De gebruiker wordt beschouwd als een volwaardig toeschouwer. In die hoedanigheid moet hij/zij de mogelijkheid hebben om aan elk cultureel evenement deel te nemen, zonder beperkingen op het vlak van programmatie en uurregelingen (met uitzondering van enkele specifieke gevallen). Zoals elke toeschouwer moet hij/zij wel zelf de nodige stappen zetten om deel te nemen aan het evenement (reservatie of annulatie van plaatsen, enz.). Hij/zij moet op het moment van de reservatie ook duidelijk vermelden dat het om een speciaal tarief gaat, meerbepaald het tarief Artikel 27 (1,25 €).

- Wat kost een ticket Artikel 27 ?
Het ticket met de barcode en de stempel van de vereniging heeft op zich geen waarde.
Maar het krijgt wel een waarde vanaf het moment dat u het aanbiedt om uw toegang te betalen. Niet enkel omdat u dan slechts 1,25 € betaalt, maar ook omdat de culturele organisator alle ontvangen tickets naar Artikel 27 # Brussel zal terugsturen en er een kleine terugbetaling per ticket zal voor vragen.
Dus indien u een ticket hebt en er om welke reden dan ook geen gebruik van kan maken, gooi het dan weg, want zolang het niet ingewisseld wordt, kost het niets aan Artikel 27 (behalve de kost van het papier en het drukken).